Tevékenységek

Anamnézis / Szülői tanácsadás

Miért érkezik a szülő és a gyermek a vizsgálatra, milyen kérdésekre keressük a válaszokat, milyen célokat szeretnénk elérni.

Ehhez kapcsolódóan a szülés előtti, alatti és az azt követő események feltárása, a gyermek fejlődésmenetének főbb mérföldköveinek áttekintése. A biológiai, személyiségi és környezeti jellemzők megismerése.

A fejlesztés cél kijelölése, az ahhoz vezet folyamat megtervezése.

Gyógypedagógia vizsgálat

Az adott gyermek problémáinak feltáráshoz elvégzett, gyógypedagógia kompetenciakörébe tartozó, mérések, megfigyelések, vizsgálatok lebonyolítása.

Gyógypedagógiai terápia

Habilitációs, rehabilitációs tevékenység, amely a személy bevonásával, egyéni és kiscsoportos formában történhet. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat és jellemző, hogy a különböző terápiás eljárások, módszerek alkalmazásával a pszichikus funkciók speciális befolyásán keresztül hat. A gyógypedagógiai terápia segíti a kognitív, emocionális és szociális készségek és képességek fejlődésben, működésben fennálló zavarok hiányosságok megszüntetését illetve kompenzációját. Ezen kívül a teljesítmények alapját képező megismerési folyamatok és viselkedésszabályozás szerveződésére is fejlesztő hatással van. Segíti továbbá az egyénre jellemző tanulási képességek kialakulását és a személyiség autonómiájának megvalósulását.

Alapozó mozgásfejlesztés és terápia

„Komplex, mozgásfejlesztésen alapuló (u.n. motoszenzoros típusú) idegrendszer fejlesztő terápia, mely során a gyermekeknél újraindítjuk az emberi fejlődéstani mozgássorozatot, mintegy még egyszer “belökve” az agy fejlődésbeli lehetőségét és a gyereket a terápia során igen magas fokú mozgásügyességig juttatjuk el. Ezzel a mozgásfejlesztési gyakorlatsorral hatunk az emberi agyban a beszéd működéséért (olvasás, írás) felelős területekre is. A terápia során a mozgásalapot kiegészítjük fejlesztő pedagógiai módszerekkel (idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés-fejlesztés, stb.) ezzel tesszük teljessé.  A fejlesztés/terápia alapja a fejlődéstani- és nagymozgások, egyensúly illetve a rugalmasság. Ezt egészítik ki a ritmus, a finommotorika, a szerialitás (sorrendiség), a keresztmozgások gyakorlatai. A fejlesztést/terápiát minden esetben felmérés előzi meg.”

További részletek, az ALAPOZÓ TERÁPÁK ALAPÍTVÁNY honlapján olvashatók: http://www.alapozoterapiak.com/

Részképesség fejlesztés

A mozgásfejlesztés mellett, azon területek célzott kognitív fejlesztése, mely az adott tanuló estében gyengébb teljesítményt mutat. Főbb részei a test, a hallás és a látás során történt információk felvétele, felbontása, feldolgozás, és tárolása, valamint összekapcsolása egyéb érzékelési és feldolgozási területekkel.

Tanulásmódszertan alapok

4 alkalom során a tanuló tanulási képességeinek, erősségeinek és lehetőségeinek feltárása. Az egyes tanulási technikák megismerése, rendszerbe helyezése.

A hatékony, önálló tanulás, a tanulás iránti motiváció folyamatos fenntartása, tanulás tudatosítása, a kompetenciák, tudástartalmak, képességek megfelelő ismerete. Tartalmi elemek: figyelem, lényegkiemelés, szókincsfejlesztés, kategorizálás, memória, fogalommagyarázat, kreativitás, fizikai feltételek, időgazdálkodás stb.

Érdeklődés szerint kiscsoportos formában 4-10 fő résére. Iskolákban osztályok részére, 5-6 évfolyamon. Igény szerint 15 alkalmas folyamatos tréning szervezése és megtartása 4-10 fős csoportok részére.

%d blogger ezt szereti: